Top Delegate
The Pyi Myanmar Journal Interviews Joshua Chit Tun on Education and Family

Joshua Chit Tun ႏွင့္ ျပည္ျမန္မာဂ်ာနယ္ အင္တာဗ်ဴး

၁။  ျမန္မာျပည္ မွ ကေလးတစ္ေယာက္ ေမြးစားမယ့္ အစီအစဥ္ရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္ အဲဒီအစီအစဥ္အေသးစိတ္ကို သိခ်င္ပါတယ္။  ဘာ့ေၾကာင့္မုိ႔ အဲဒီလုိလုပ္ခ်င္ရတာပါလဲ ။ အကယ္၍ ေမြးစားမယ္ဆုိရင္ ဘယ္လုိ ကေလးမိ်ဳးကုိ ေမြးစားခ်င္တာလဲ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အဲဒီ ကေလး (သို႕) ကေလးမ ကုိ ဘယ္လုိမ်ိဳး ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္သြားမလဲဆိုတာကုိလည္း သိခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်။

ကြ်န္ေတာ့္ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္ကို ေရာက္တဲ့တစ္ေန႕မွာ  ကြ်န္ေတာ္  ျမန္မာျပည္က မိဘမဲ့ ကေလးတစ္ဦးကုိ ေမြးစားမွာပါ၊ နားလည္လြယ္ေအာင္ေျပာရမယ္ဆုိလုိ႔ရွိရင္ အဲဒါနဲ႕ပတ္သက္တဲ့အေတြ႕အၾကံဳ သင့္မွာရိွေနရပါမယ္၊ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္သြားဖုိ႔အတြက္ကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ေမြးစားလုိက္တဲ့ကေလးငယ္ရဲ႕ မ်က္လံုးေတြကိုၾကည့္လုိက္တဲ့အခ်ိန္မွာ  သူ႔အတြက္ ဘာေတြလုပ္ေဆာင္ေပးရလဲ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႕ ပိုျပီးေတာ့ နားလည္လာမွာပါ။ ကေလးငယ္ေတြဆီကေန ျပန္လည္သင္ယူႏုိင္တာေတြလည္း အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။

ေနာက္ျပီးေတာ့  အဲလုိလုပ္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ လုိအပ္တဲ့ အားအင္ေတြ ကြ်န္ေတာ့မွာ အျပည့္ရိွေနတာကို ကြ်န္ေတာ္ ခံစားလုိ႕ရေနတယ္၊ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ အေဖ့ ကုိယ္စား ကြ်န္ေတာ့္ကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးခဲ့တဲ့ ကြ်န္ေတာ့္အန္ကယ္ လူျဖဴၾကီးရဲ႕က်းဇူးေတြအမ်ားၾကီးရွိေန လုိ႕ေပါ့။ မိဘမဲ့ကေလးငယ္ ေတြကို ကူညီေပးဖို႕ ပဲ့ကုိင္ရွင္ အုပ္ထိန္းသူအမည္ နဲ႕ ေဖာင္ေဒးရွင္းတစ္ခု တည္ေထာင္သြားဖို႔ စိတ္ကူးရွိပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္လုပ္ခ်င္တာေတြ ကေတာ့ အမ်ားၾကီးရိွပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္အေနနဲ႕ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားေတြအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့အနာဂတ္ျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးလုိတဲ့ တာဝန္ယူမႈေတြ လႈပ္ရွားမႈေတြရွိေနပါတယ္ ။ အဲဒါကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ ရွင္းမျပႏုိင္တဲ့ ပတ္သတ္ဆက္ႏြယ္မႈတစ္ခုပါပဲ။

ကြ်န္ေတာ့္ကေလးေတြကို သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ ျပဳစုပိ်ဳးေထာင္ သြားမွာပါ။ အသက္ငယ္စဥ္ မွာေတာ့  သူတို႕ေလးေတြကို ျမင့္ျမတ္တဲ့လုပ္ငန္းတာ၀န္ေတြရဲ႕ အေၾကာင္းသူတို႔စိတ္ထဲမွာ ကိန္းဝပ္သြားေအာင္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးရမွာပါ။  ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ သူတို႕ေလးေတြဟာ ခ်စ္ထြန္း အုပ္စု (သို႕) ခ်စ္ထြန္း ေဖာင္ေဒးရွင္းရဲ႕ အခန္းက႑တစ္ခုစီမွာ ပါဝင္လာမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြကို စီမန္ခန္႕ခြဲႏိုင္တဲ့ အသိပညာေတြ တတ္ေျမာက္ေနရမွာပါ။ အဲ့ဒီတာ၀န္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈေတြကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သမွ် သူတို႕ရဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ေတြကိုလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မွာပါ။

သူတို႔ဟာ ပ်က္စီးသြားမွာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔အတြက္ စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႕ ပဲ့ျပင္ေမာင္းႏွင္မႈေလးေတြေတာ့ ရိွေနမွာပါ။ သူတို႕ေတြ မွန္ကန္တာကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖို႕ နဲ႕ ဦးေဆာင္ႏုိင္ဖို႕အတြက္ ဒီအခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ က အေရးၾကီးပါတယ္။ အဲ့ဒီ အခ်က္က ပဲ သူတို႕ေတြကို စည္းကမ္း ရိွရိွ ေနထိုင္တတ္ဖုိ႔ သင္ၾကားသြားမွာပါ။ ကြ်န္ေတာ္စိတ္အပူဆံုးကေတာ့ သူတုိ႕ေတြဟာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိဘဲ အသက္ရွင္တဲ့သူေတြျဖစ္သြားမွာကုိ ပါပဲ။

၂။ Joshua မွာ ပညာေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း ရိွတစ္ခုရွိတယ္လုိ႔ သိထားပါတယ္၊ ဆရာ့ အေနနဲ႕ က်ေနာ္တုိ႕နိုင္ငံရဲ့ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအခန္းက႑မွာ ပါ၀င္ဖို႕ အစီအစဥ္ေတြ ဒါမွမဟုတ္ ေပးခ်င္တဲ့ အၾကံဥာဏ္ေတြမ်ားရွိပါသလား။ ဆရာလည္း သိမွာပါ  ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပခဲ့ၾကတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြမွာ ေထာင္ထဲေရာက္ေနတဲ့ ေရာက္သူကေရာက္သလို တရားရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ သူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာေကာ Joshua အေနနဲ႕ ဘယ္လုိျမင္ပါသလဲ၊ ေနာက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ ေက်ာင္းသား သမဂၢေတြအေပၚမွာေကာ ဘာမ်ားေျပာခ်င္တာရွိပါသလဲ။

 ျမန္မာလူငယ္မ်ားအတြက္ ပညာေရး နဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈဆုိင္ရာ အဆိုျပဳလႊာေတြ (proposals) ကို ဖန္တီးေနပါတယ္။ အဲဒီအဆိုျပဳလႊာေတြမွာ အခုေမးထားတဲ့ ေမးခြန္းနဲ႕ပတ္သက္တဲ့အေျဖေတြ၊ ေရွ႕ဆက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ဖန္တီးလံႈ႔ေဆာ္ေပးမယ့္ အရင္းအျမစ္ေတြကို အသားေပးေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒီအဆင့္မွာေတာ့ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႕ ပညာေပးမယ့္သူေတြ လိုအပ္ပါတယ္။ စိတ္ဝင္စားတဲ့သူေတြအေနနဲ႕ ကြ်န္ေတာ့ကို ဒီ http://www.STUDENTdirectInternational.info/ မွ တဆင့္ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါတယ္။

STUDENTdirect Charitable Foundation,http://www.mySTUDENTdirect.com/ )  ဟာ လည္း ဒီ ျဖစ္စဥ္ ရဲ့ အစိတ္အပုိင္း တစ္ခုပါပဲ။ နည္းပညာ ကေတာ့ ပညာေရး စံခ်ိန္စံညႊန္း ျမင့္မားလာေစဖို႕နဲ႔အားလံုး လက္လွမ္းမီတဲ့ ပညာေရးျဖစ္ဖုိ႔  အဓိက ပဓာန ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္၊ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႕ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ လက္ရွိမွာ ပညာေရးက ဘယ္လိုျပန္႕ပြာေနလဲ ဆုိတာကို ေလ့လာေနပါတယ္။  အဲဒီအတြက္လည္း အခ်ိန္အတုိင္းအတာတစ္ခုထိ ေစာင့္ၾကည့္သြားမယ္လုိ႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။ တစ္ခုရွိတာက ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕အဆုိျပဳလႊာမွာ အဖမ္းဆီးခံေက်ာင္းသားေတြနဲ႕ ပတ္သက္တာေတာ့ မပါေသးဘူးခင္ဗ်။

ပုဂၢလိကပိုင္ျဖစ္ျပီး အက်ိဳးအျမတ္မယူတဲ့အုပ္စုမ်ားဟာ ပညာေရးကိုတုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစဖို႔ရန္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာက်လာပါလိိမ့္မယ္။ http://www.ChitTunGroup.info/ မွတဆင့္ ကြ်န္ေတာ္ပိုမိုပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။

ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕အစည္း၊ ေက်ာင္းသား သမဂၢေတြအတြက္ ေျပာရရရင္ သူတုိ႕ရဲ့ စြမ္းအား၊ အားသြန္ခြန္စိုက္မႈနဲ႕ ခုိ္င္မာတဲ့ စိတ္ဓာတ္မ်ားကို ေလးစားမိပါတယ္။ သူတို႕ေတြကို စုစုစည္းစည္းျဖစ္ေစခ်င္ၿပီး ဘာေတြျဖစ္လာႏုိင္မယ္ဆိုတာေတြအတြက္လည္း ျပင္ဆင္ထားေစခ်င္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႕စိတ္ကူးျပီး အိပ္မက္ မက္ႏုိင္ရံုသာ တတ္ႏိုင္တဲ့အရာေတြကို သူတို႕ေတြဟာ နည္းလမ္းေပါင္းမ်ားစြာနဲ႕ လုပ္ေဆာင္ေနၾကတာပါ။ သူတို႕ေတြကပဲ  က်ေနာ့္ကုိ ပိုမိုၾကိဳးစားေစဖို႕ လွံဳ႕ေဆာ္ေပးေနပါတယ္။ အထက္တန္း ေက်ာင္းသားမ်ားဟာလည္း လူထုလုပ္ရွားမွဳ (Initiating Community Action (ICA), http://www.InitiatingCommunityAction.info/) ေတြမွာ ပါ၀င္သင့္သလုိ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားကေတာ့ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ့္ေခါင္းေဆာင္ (NextGenLeaders, http://www.NextGenLeaders.info/) မွာပါ၀င္သင့္ပါတယ္။

ကမၻာတစ္၀ွမ္းမွ ကေလးငယ္မ်ားရဲ့  ေရႊေရာင္အနာဂတ္ဆီ ေရာက္ဖို႕ရန္အလုိ႔ငွာ စည္းကမ္းရိွရိွ ေျပာင္းလဲလာေစေရးအတြက္  ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕ အဆုိျပဳလႊာ အၾကံျပဳခ်က္ကုိ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းၾကီးမ်ား၊ အေမရိကအေျခစိုက္ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ား၊ ပညာေရး ကုိျမွင့္တင္ေပးေနတဲ့ ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္အႏုပညာရွင္မ်ား ကို  မွ်ေ၀ေပးသြားမွာပါ။ ထုိနည္းတူ  မီဒီယာမ်ားမွ သတိျပဳမိသြားသကဲ့သို႕ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံတဲ့ အုပ္စုမ်ားမွာလည္း နည္းပညာ နဲ႕ ပညာေရး အေပၚ ပိုမို အာရံု စုိက္လာႏုိင္ပါတယ္။

ပညာေရးျပဳျပင္လဲမႈ (education reform) အတြက္ ျမန္မာနဲ႕ အေမရိက သာမက  အေရွ႕ေတာင္အာရွ   မွာ ရိွတဲ့ အျခားႏုိင္ငံမ်ားအေပၚမွာလည္း  စိတ္၀င္စားပါတယ္။ျပည့္စံုလံုေလာက္တဲ့ သုေတသနေတြလုပ္ၿပီးတဲ့ အခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တုိ႕ရဲ့ အဆုိျပဳလႊာေတြအတြက္ ဘယ္လုိပံုစံနဲ႕ဆက္လုပ္မယ္ဆုိတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ နည္းလမ္းေတြကို စဥ္းစားပါလိမ့္မယ္။  အဲဒီေနာက္ေတာ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြက အဲဒီနည္းဗ်ဴဟာေတြကို လုိက္နာၿပီး အဆိုျပဳလႊာရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္မ်ားကုိေရာက္ဖို႕ရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္  ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္တကယ္ေျပာင္းလဲမႈတုိင္းမွာ လူထုပူးေပါင္းပါဝင္အားထုတ္မႈေတြရွိေနတာ ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိယ္တုိင္ကလည္း အေျဖရဲ့ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္၊

၃။ Joshua အေနနဲ႕ အေမအေၾကာင္း ေျပာတာ သိပ္မၾကားဖူးေသးဘူးေနာ္၊ သူမ ကေရာ ျမန္မာ ကပဲလား ဗ်၊ ေက်းွဇူးျပဳျပီး ေျပာျပေပးပါအံုး ေနာက္ၿပီးေတာ့ Joshua အသက္ ၅ ႏွစ္မျပည့္ခင္အထိ ဒီမွာေနသြားၿပီး အတူေနတဲ့ အန္တီကလည္း ျမန္မာျဖစ္ၿပီးေတာ့ ဘာ့ေၾကာင့္ ျမန္မာစကား မေျပာတတ္တာလဲ

က်ေနာ့္အေမဟာ ငယ္ရြယ္လွပတဲ့အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ပါ။ အေမဟာ အခုဆို အသက္၄၆ ႏွစ္ရိွပါျပီ။ သူမ အသက္၁၆ ႏွစ္မွာ ကြ်န္ေတာ့ကုိ ေမြးဖြားခဲ့တာပါ။ ကြ်န္ေတာ့ကို သူမေမြးေန႕မတိုင္မီ၂ ပတ္အလို ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔မွာ ေမြးခဲ့တာပါ။ ဒါဟာ စိတ္လွဳပ္ရွားဖြယ္ ေမြးေန႕လက္ေဆာင္ ျဖစ္ခဲ့ႏုိင္ပါတယ္။ အေမ က ရွမ္းျပည္နယ္ကပါ  အေမ့ရဲ႕အေဖကေတာ့ ထုိင္းကပါ။  ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ထုိင္းရိုးရာ အစားအစာ ေရာ ျမန္မာအစားအစာပါ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ပါတယ္။ အေမ ဟာ က်ေနာ့္အတြက္ ဆန္းၾကယ္တဲ့အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးပါ။ အေမ့မိသားစုအေၾကာင္းကိုေတာ့ သိပ္မသိပါဘူးဗ်။ အေမဟာ ပညာမတတ္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးဆုိေပမဲ့ ေကာင္းစြာၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ အေမဟာ ရြာမွာ ၾကီးျပင္းလာခဲ့တာပါ။ အေမ့အတြက္ပဲ အေမ့ေၾကာင့္ပဲ ကြ်န္ေတာ္ဟာ အခုလိုိမိ်ဳး ရင္ဆုိင္ၾကိဳးစားေနတာပါ။

၄။ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ျပန္လာျဖစ္ေသးလား၊ ဒီမွာေကာ အမ်ိဳးေတြရွိေသးလား၊ မိသားစုကေရာ အမိ်ဳးေတြနဲ႕ အဆက္အသြယ္ရိွေသးလား၊ Joshua ကေကာ လူလြတ္လား အိမ္ေထာင္နဲ႕လား၊ တကယ္လုိ႕အိမ္ေထာင္ရိွရင္ ဇနီးအေၾကာင္းေလး ေျပာျပပါဦး တကယ္လုိ႕ လူလြတ္ဆုိရင္လည္း ပတ္သက္ဆက္စပ္မႈေလးေတြအေၾကာင္း ေျပာျပေပးပါဦး

အေဖ့ဘက္ကမိသားစုေဆြမ်ိဳးေတြကေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာ မေနထိုင္ၾကပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာျပည္ကုိ သြားလည္ပတ္ျဖစ္ရင္ ျမန္မာ့ရိုးရာ အစားအစာ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း ေတြနဲ႕ ျမန္မာသံစဥ္ သီခ်င္းေတြကုိ နားေထာင္ရရင္ သိပ္ျပီး ၾကည္ႏူးမိမွာပါ။

က်ေနာ္က လူလြတ္တစ္ေယာက္ပါ ဘာျဖစ္လုိ႕လဲဆိုေတာ့ က်ေနာ့္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ကုိ ေရာက္ရိွဖို႕ေလွ်ာက္လွမ္းေနလို႕ပါ။ ကြ်န္ေတာ့ သူငယ္ခ်င္း အသုိင္းအ၀ိုင္းကတစ္ဆင့္ လူသားဆန္မွုဳကို ပိုမိုတိုးပြား လာျခင္းအားျဖင့္  က်ေနာ္က အျမဲတမ္း ခ်စ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ ခံစားမွဳကို ျဖစ္ေစတယ္ေလ။ အဲဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ့အေနနဲ႕ ေရရွည္၊ စိတ္ကူးယဥ္ ဆန္တဲ့ ရင္းႏွီးပတ္သက္ဆက္စပ္မွဳေတြ ဦးစားေပးျခင္းေတြ ခြဲျခမ္းမထားပါဘူး၊ အဲ့ဒါကပဲ က်ေနာ့္ ကုိ ပိုမို အာရံုစူးစုိက္ေစ ဖို႕ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါတယ္။ က်ေနာ္ဟာ ကိုးရီးယား ဇာတ္လမ္းတြဲ နဲ႕ အထူးျပဳလုပ္ခ်က္ေတြပါဝင္တဲ့ အန္နီေမးရွင္းဇာတ္ကားေတြလည္း ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ပါတယ္။ က်ေနာ့္ အားလပ္ခ်ိန္ေတြမွာ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႕အတူ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနျခင္းဟာလည္း အေၾကာင္းအရာေတြထဲက တစ္ခုေပါ့ဗ်ာ။

၅။ Joshua ရဲ႕ မိဘေတြက ခြဲေနၾကတာလား

အေဖက ကြ်န္ေတာ္ ၈ႏွစ္သားကတည္းက ဆံုးပါးသြားခဲ့တာပါ။ ကြ်န္ေတာ့အေဖ ရဲ့မိသားစုက  ကြ်န္ေတာ့ကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အေမကုိေတာ့ တစ္ခါတစ္ေလမွာ သြားေတြ႔ပါတယ္။

၆။ အမွီအခိုကင္းတဲ့ တစ္သီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဆုိတာကေရာ ဘယ္လုိိမ်ိဳးလဲ Joshua ၊ အျခား တစ္သီးပုဂၢလကုိ္ယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကုိေကာ Joshua အေနနဲ႕ ဘယ္လိုမိ်ဳး အားေပးႏုိင္မယ္ လို႕ထင္ပါသလဲ၊

အေမရိကႏုိင္ငံေရး စနစ္ မွာ ပါတီ ႏွစ္ခု ရွိတယ္ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ့အျမင္ယူဆခ်က္ေတြ က ဘာေတြလည္းဆုိတာ ကိုယ္တုိင္ရွင္းရွင္းလင္းလင္း နားလည္ထားရတယ္။ တစ္သီးပုဂၢလအေနနဲ႕  ရပ္တည္ေတာ့မယ္ဆုိရင္ အဓိကေသာ့ခ်က္ကို အရင္းအျမစ္ေတြက ဘယ္ကေနလာသလဲဆုိတာပါပဲ။ အဲ့ဒါေၾကာင့္လည္း က်ေနာ့္မွာ ဒီလုိ (http://www.JBMCommunity.info/) အဖြဲ႕မ်ိဳးေတြရွိၿပီး က်ေနာ့္ကုိ အၾကံဥာဏ္ေပးတုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈေတြ လုပ္ေပးေနႏုိင္တာပါ။

သူတို႕ရဲ့ အၾကံေပးမွဳက ပုိမိုထိေရာက္ျပီး က်ေနာ့္ကုိ တစ္သီးပုဂၢလ အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေအာင္ သက္ေသျပခဲ့ျပီးျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႕ေပမယ့္ ပါတီကိုယ္စားလွယ္ အၾကိဳေရြးေကာက္ပြဲ နဲ႕ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြင္းမွာေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္ ဘယ္ေနရာမွာ ရပ္တည္ေနမလဲဆုိတာ့ေတာ့ မသိေသးပါဘူး။

ကြ်န္ေတာ္ဟာ မိ်ဳးဆက္သစ္လူငယ္ေခါင္းေဆာင္(#NextGenLeaders)ေတြ မဲေပးခြင့္ရိွသူေတြနဲ႕ တျဖည္းျဖည္း ရင္းႏွီးခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ဟာ ဒီလူငယ္အဖြဲ႕အစည္း (http://www.YoungINC.LA/) နဲ႕ ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ ညိွႏွိဳင္းေလ့ရိွပါတယ္။ ဒီ အယူအဆ သေဘာတရား၊ ပံုစံေတြက က်ေနာ့္ မဲဆြယ္စည္းရံုးမွဳကို ေအာင္ျမင္ေစခဲ့ပါတယ္။ စည္းကမ္းရိွမွဳေတြ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ သင့္မွာ ရိွသမွ် အရာအားလံုးနဲ႕ စြန္႕စားရပါတယ္ သုိ႕ေပမယ့္ က်ေနာ့္အတြက္ေတာ့ အဲလုိလုပ္ရတာကို ႏွစ္သက္ပါတယ္ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ က်ေနာ္က ေျပာင္းလဲမွဳဆိုတာ လုိအပ္တယ္လုိ႕ ယံုၾကည္လို႕ပါ။ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚႏုိင္ဖို႕ ေျပာင္းလဲျခင္းကေတာ့ လုိအပ္တာပဲ။ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ဖုိ႔လိုအပ္တယ္လုိ႔ ေတြးထားတဲ့တစ္သီးပုဂၢလေတြဟာ ဆက္လက္တုိက္ခုိက္သြားရပါလိမ့္မယ္။ JBM Community ကေတာ့  သူတုိ႔ဆီကေန အဲလုိၾကားရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အရမ္းကို ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

 

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of .LA to add replies!

Join .LA

Replies

This reply was deleted.

Get Involved

I believe we need to fight to restore our faith in humanity.


Sincerely,

9207715?profile=RESIZE_180x180

Joshua Chit Tun
#rebelsenator
NextGenLeaders International

115 Advocates
Join Us!