Top Delegate
The Voice Weekly Interviews Joshua Chit Tun on #NextGenLeaders and U.S. Politics

၁။     လက္ရွိမွာ ဘာေတြလုပ္ျဖစ္ေနလဲဆုိတာေျပာျပေပးပါဦးဗ်။

လက္ရွိမွာ ကြ်န္ေတာ္ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံထားတဲ့ Brain Child Creative Group, မွာပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံတဲ့ အဆင့္ေတြကို ျဖတ္သန္းခဲ့ၿပီး အခုကေတာ့ အကူးအေျပာင္းအဆင့္ကို ေရာက္ေနပါၿပီ သူရဲ႕ ကုမၸဏီခြဲေလးေတြ (ဥပမာ Boogiezone) မွာ C.E.O အျဖစ္တာဝန္ယူထားၿပီး သူတုိ႔ရဲ႕ ပရဟိတလုပ္ငန္းေတြ လူထုနဲ႕ပတ္သက္တဲ့လုပ္ငန္းေတြမွာ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါတယ္။     

            အျခားဖြ႔ံၿဖိဳးလာမယ့္ ကုမၸဏီေလးေတြလည္းရွိပါဦးမယ္ ကြ်န္ေတာ္ယံုၾကည္တာက သံုးလကေန ေျခာက္လေလာက္အတြင္းမွာ အဲဒါေလးေတြဟာ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈေတြ ပိုမိုရရွိလာပါလိမ့္မယ္။

ကြ်န္ေတာ့္ရည္ရြယ္ခ်က္က အဲဒီကုမၸဏီေလးေတြဟာ အက်ိဳးအျမတ္ရဖုိ႔နဲ႕ က်င့္ဝတ္ညီညြတ္ေသာ ေငြေၾကးအင္အားေတာင့္တင္းတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြျဖစ္ေပၚလာဖုိ႔ပါပဲ။

ေနာက္တစ္ခုက ကြ်န္ေတာ္လူငယ္ေတြနဲ႕အတူရွိေနတာပါပဲ။ အဲဒီအေတြ႔အၾကံဳေတြကပဲ ကြ်န္ေတာ့္ကို ေမာင္းႏွင္ေနတာပါ။ အဲဒါအျပင္ ကြ်န္ေတာ္နဲ႕လူငယ္ေတြေဆာင္ရြက္ခဲ့တာေတြက ေရႊ႕ေျပာင္းအိမ္ေျခယာမဲ့ေတြအတြက္ လည္းပါပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ အိမ္ေျခယာမဲ့ေတြကို ၾကည့္ရတုိင္း စိတ္မခ်မ္းသာပါဘူး၊ ကြ်န္ေတာ္အေမရိကမွာ အျမဲတမ္းေျပာေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုပါ။ အိမ္ေျခယာမဲ့ေတြဟာ အေမရိကန္လူဦးေရရဲ႕ ရာခုိင္ႏွဳန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာရွိေနပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အဲလုိေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြအေနနဲ႕ အဲလုိေဆာင္ရြက္တတ္ျခင္းအားျဖင့္ ကမၻာၾကီးေပၚမွာ ေဘးအႏၱရာယ္ တစ္စံုတစ္ရာရွိခဲ့ပါက တံုျပန္ေဆာင္ရြက္မႈႏုိင္မယ့္ အရည္အခ်င္းေတြရရွိသြားပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီေက်ာင္းသားေတြကေနမွတဆင့္ ကြန္ယက္ေတြခ်ိန္ဆက္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ၿပီး စနစ္က်တဲ့အေျပာင္းအလဲတစ္ခုကို ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္မွာပါ။ @ ICA Displaced Initiativeမွာဝင္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္ ကြ်န္ေတာ္ျဖစ္ခ်င္တဲ့ ပိုမိုအက်ဳိးရွိတဲ့ ခ်ဥ္းကပ္မႈတစ္ခု

၂။     အိပ္ရာထတာနဲ႕တစ္ျပိဳင္နက္ဘာေတြလုပ္ျဖစ္ပါသလဲ၊ ပထမဆံုးလုပ္ျဖစ္တာေတြေပါ့ေနာ္၊ ၿပီးေတာ့ ဘာေတြကို ဝါသနာပါပါသလဲ။

        ကြ်န္ေတာ္အိပ္ရာထတာနဲ႕တစ္ၿပိဳင္နက္ ပထမဆံုးလုပ္ျဖစ္တာေတြက ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕ email ေတြကို စစ္တာပါ။ STUDENTdirect's Mentorship Program မွာ ကြ်န္ေတာ္ပါဝင္ေနတဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္ လမ္းညႊန္ေပးရတဲ့ အဖြဲ႕ေတြ (ဥပမာ ERHS Initiating Community Action.) ရဲ႕ တုိးတက္မႈေတြကို email ကေနတဆင့္ အျမဲတမ္းစာေတြပုိ႔ေပးေနရပါတယ္။

အဲဒီအရာေတြက ကြ်န္ေတာ့္ကုိ အျမဲစိတ္လႈပ္ရွားေစပါတယ္ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ကြ်န္ေတာ္က ေက်ာင္းေပါင္းစံု ၊ အစီအစဥ္ေပါင္းစံု ကို အၾကံျပဳခ်က္ေတြေပးရတာပါ။ မ်ားေသာအားျဖင့္က ကြ်န္ေတာ့္ဖုန္းကေနပဲ ေပးပုိ႔ေလ့ရွိပါတယ္။ အျမဲတမ္းကြ်န္ေတာ္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားဖုိ႔ၾကိဳးစားသလုိ တစ္ဖက္ကလဲ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ဆက္ဆံေရးတည္တ့ံမႈကို ထိန္းသိမ္းထားပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ ကြ်န္ေတာ့္ facebook ကေနလာတဲ့ စာေတြကို စစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ကိုယ္ပုိင္ အေကာင့္မွာ စာေတြရွိခဲ့မယ္ဆုိရင္ သူတုိ႔ကို တုိက္ရုိက္စာျပန္ပါတယ္။ အမ်ားစုကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံကနဲ႕အျခားနိုင္ငံေတြကပါ။ အဲဒါကေတာ့ မနက္ပိုင္းနဲ႕ညေနပိုင္းေတြမွာ ကြ်န္ေတာ္လုပ္ေလ့ရွိတာေတြပါ။ အခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံေတြနဲ႕က အခ်ိ္န္ကြာျခားမႈေတြရွိႏုိင္ပါတယ္ ဒါေပမဲ့ အဲဒါကလည္း ကြ်န္ေတာ့္ကို စိတ္လႈပ္ရွားမႈတစ္မ်ိဳးေပးပါတယ္။

အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ရဲ႕ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြ အၾကံေပးအဖြဲ႕ဝင္ေတြနဲ႕ Conference call ေျပာပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္နားရတယ္လုိ႔ေတာ့ မရွိပါဘူး။

ဝါသနာဆုိတာကေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္စိတ္ကူးထဲမွာ ကြ်န္ေတာ့္ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႕ ကတာေတြ၊ ကမ္းေျခမွာ လမ္းေလွ်ာက္တာေတြ သဘာဝအရသာ ခံစားတာေတြ၊ ခရီးရွည္ကားေမာင္းတာေတြ လုပ္တယ္လုိ႔ အျမဲစိတ္ကူးပါတယ္။

၃။     ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေရာက္ဖူးပါသလား၊ ျမန္မာစကားေကာေျပာတတ္ပါသလား၊ အစ္ကို႔အဘုိးက မြန္လူမ်ိဳးလား ဒါမွမဟုတ္ ဗမာလူမ်ိဳးလား။

ကြ်န္ေတာ့္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံမွာပဲ ေမြးဖြားခဲ့တာပါ။ တိတိက်က်ေျပာရရင္ ရန္ကုန္မွာပါ။ ကြ်န္ေတာ့္အသက္ ၅ ႏွစ္မွာ ကြ်န္ေတာ္ အေမရိကကို ေျပာင္းလာခဲ့တာပါ။ ဒီေရာက္ေတာ့ အဂၤလိပ္စကားသင္ၾကားရေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္မိခင္ဘာသာစကားကို ကြ်န္ေတာ္မေျပာတတ္ေတာ့ပါဘူး၊ ဒါေပမယ့္လုိ႔ ကြ်န္ေတာ္က ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဂီတ၊ ျမန္မာစကား စတာေတြကို ႏွစ္သက္ပါတယ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕အလွအပေတြက ကြ်န္ေတာ့ကို အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေေအာင္ ကြ်န္ေတာ့္ကိုဖမ္းစားႏုိင္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ့္အဘိုးက မြန္ျပည္နယ္က ဗမာတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။

၄။     အစ္ကို႔ရဲ႕တစ္ေန႔တာ အစီအစဥ္မွာ အခ်ိ္န္ျပည့္ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ အစ္ကို ေျပာသလုိေကာ လုပ္ျဖစ္ပါသလား။

        လုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕ ဝါသနာေတြက ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕ စိတ္ကူးအာရံုနဲ႕ အိပ္ခ်ိ္န္ေတြမွာ ရွိတာပါ။ ကြ်န္ေတာ္က စည္းကမ္းကလနားနဲ႕ေနတဲ့သူတစ္ေယာက္ပါ။ Online ကေနသင္ၾကားတဲ့ အက ဗီဒီယိုတစ္ခုကို တစ္နာရီေလာက္အခ်ိ္န္ေပးၿပီးၾကည့္ရံုနဲ႕ ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ အေထာက္အကူမ်ားစြာျဖစ္ေစသလုိပဲ ကိုယ္ခံပညာရပ္ေတြနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ အခ်ိ္န္ဇယားအရလဲ အဲ့အတုိင္းပါပဲ။ ကြ်န္ေတာ္ က ကမ္းေျခေတြရဲ႔ ပံုေတြၾကည့္ၿပီး သီခ်င္းနားေထာင္ရတာကိုလဲၾကိဳက္ပါတယ္။ ဦးေႏွာက္ရဲ႕ အလုပ္လုပ္ႏုိင္စြမ္းက အံ့ၾသဖုိ႔ေတာ့ ေကာင္းတယ္ဗ်ာ

          ကြ်န္ေတာ့္အဖုိးကို ဂုဏ္ယူေသာအားျဖင့္ အဖုိးကစားခဲ့တဲ့ Barbell Exercises by Chit Tun  ကို ေလ့က်င့္သြားဖို႔ရွိပါတယ္။

၅။     အစ္ကိုအေမအေၾကာင္းေျပာျပေပးပါလား၊ အစ္ကုိအတြက္ ဘယ္လိုအေမမ်ိဳးဆုိတာရယ္ အျခားမိသားစုဝင္ေတြသူမအေပၚမွာ ထားတဲ့အျမင္ေလး ေျပာျပေပးပါလား။

        ကြ်န္ေတာ့္အေမနဲ႕ ပတ္သက္လုိ႔ကြ်န္ေတာ္အမ်ားၾကီးေတာ့ မသိပါဘူး၊ ျပည့္ျပည့္စံုစံုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ေနာက္ပိုင္းမွ ပိုေျပာႏုိင္မယ္ထင္တယ္ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆိုေတာ့ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥျဖစ္ေနလုိ႔ပါ။ ကြ်န္ေတာ့္အေဖမိသားစုသတ္မွတ္တဲ့ သူမတန္ဖုိးကေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္ကိုေမြးဖြားေပးခဲ့တာပါပဲ။ ကြ်န္ေတာ္ေျပာႏုိင္တာက အေမက ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕ခြန္အားပါ၊ ကြ်န္ေတာ္အေနနဲ႕ ပို္ေတာ္တဲ့ခ်စ္ထြန္းတစ္ေယာက္ျဖစ္လာတာ သူမေၾကာင့္ပါ။ အေမက ရွမ္းျပည္နယ္ကပါ၊ အေမရဲ႕ အခ်ိ္န္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ကြ်န္ေတာ့္အေဖမိသားစုနဲ႕ ကုန္ဆံုးခဲ့ရတာပါ။ အဲဒါကလြယ္ေတာ့မလြယ္ပါဘူး၊ သူမအေနနဲ႔ ပညာတတ္မဟုတ္ေပမယ့္ သူမလမ္းေၾကာင္းအတြက္သူမ ေကာင္းမြန္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

          သူမေၾကာင့္ပဲ ကြ်န္ေတာ္က လူသားပိုဆန္တဲ့ သာမန္လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့တာပါ အဲဒီအတြက္လည္း ကြ်န္ေတာ္အရမ္းဂုဏ္ယူပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ကို ပိုမိုၾကိဳးစားေစပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံရဲ႕လူဆင္းရဲေတြထဲမွာ ကြ်န္ေတာ္လည္းတစ္ဦးအပါအဝင္ပါပဲ။ ကြ်န္ေတာ့္အေဖမိသားစုက ကြ်န္ေတာ့္ကို သာမန္သူဆင္းရဲ ကေလးတစ္ေယာက္လုိပဲ ဆက္ဆံပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမလံုၿခံဳမႈေတြကို ေလ့လာႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ဆင္းရဲတဲ့အေမက ေမြးဖြားခဲ့တဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္ကလည္း ဆင္းရဲသားတစ္ေယာက္ပါပဲ၊ ကြ်န္ေတာ့္ကို ၿပိဳင္ဆုိင္မႈျပင္းထန္ၿပီး အထက္တန္းလႊာမိသားစုျဖစ္တဲ့ ခ်စ္ထြန္းမိသားစုက ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ခဲ့တာပါ။

၆။     အဲဒါဆုိရင္ ကေလးဘဝတုန္းက သိမ္ငယ္မႈေတြခံစားခဲ့ရမွာေပါ့။

        ကြ်န္ေတာ္ကေလးဘဝကတည္းက သိမ္ငယ္မႈဆုိတာကို မခံစားခဲ့ပါဘူး၊ ဘယ္လုိအေျခအေနမ်ိဳးမွာပဲျဖစ္ျဖစ္အႏုိင္က်င့္ခံရၿပီိဆုိရင္ အဲဒါတကယ္ဆုိတာ သေဘာေပါက္ထားတယ္။ သိမ္ငယ္မႈေတာ့မရွိေပမယ့္ ကိုယ့္ကိုကာကြယ္ေပးေစခ်င္တဲ့ ခံစားခ်က္ေတာ့ရွိခဲ့တယ္။ အဲဒါကိုအေျခခံၿပီး ကြ်န္ေတာ္ လူငယ္ေတြနဲ႔ အလုပ္လုပ္တဲ့အခါမွာလည္း  သူတုိ႔ရဲ႕ အခ်ိဳ႕ယဥ္ေက်းမႈေတြကို ေျပာင္းလဲဖုိ႔ နဲ႕ ကြ်န္ေတာ္စိတ္ကူးထားတဲ့ အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္ဖုိ႔ လွႈ႔ံေဆာ္ေပးႏုိင္ခဲ့ပါတယ္

          ကြ်န္ေတာ္ရဲ႕ အိပ္မက္စိတ္ကူူးေတြထဲမွာ ကြ်န္ေတာ္ဟာ ျမင့္ျမတ္တဲ့တစ္ေယာက္ျဖစ္ေနၿပီး ကြ်န္ေတာ္ဘဝရဲ႕ ရွင္သန္မႈမွာလည္း အိပ္ရာဝင္ပံုျပင္ေတြထဲက မင္းသားေလးတစ္ေယာက္လို လုိတရမႈေတြရွိေနခဲ့ပါတယ္။ အေနာက္တုိင္းယဥ္ေက်းမႈမွာ ညအိပ္ရာဝင္ပံုျပင္ေတြနဲ႕ အျခားတုိင္းနယ္ျခားက ပံုျပင္ေတြက ဖမ္းစားမႈရွိပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕ အၾကံေပးေတြ ကြ်န္ေတာ့္ကိုသတိျပဳမိေစတာတစ္ခုကေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္ကို ေသြးေႏွာမင္းသားလုိ႔ေခၚၾကတာပါပဲ။ အဲဒါကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ၾကီးျပင္းခဲ့တဲ့ ပံုစံပါပဲ။ အမွန္တရားဆုိေပမယ့္လည္း တစ္ခါတစ္ရံမွာ ရယ္ေမာဖြယ္ရာေတြ ေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။

၇။     အၾကိဳက္ဆံုးအစားအစာေတြက ဘာေတြျဖစ္မလဲဗ်။

        ျမန္မာအစားအစာေတြထဲမွာဆုိရင္ မုန္႔ဟင္းခါးနဲ႕ လက္ဖက္သုပ္ က ကြ်န္ေတာ့္အၾကိဳက္ဆံုးပါပဲ။ အခ်ိဳပြဲနဲ႕ ပတ္သက္လုိ႔ကေတာ့ ၾကိဳက္တာေတြေတာ့ရွိတယ္ ဒါေပမယ့္ နာမည္ေတြကို သိပ္မသိဘူးဗ်။ ကြ်န္ေတာ္အေမက ျမန္မာဆုိေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ အေမ့ဆီသြားတုိင္း သူမက မုန္႔ဟင္းခါးျဖစ္ျဖစ္ လက္ဖက္သုပ္ျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ေကြ်းတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ California မွာလည္း ျမန္မာအစားအစာေတြရတဲ့ ဆိုင္ ၄ ဆုိင္ေလာက္ေတာ့ ရွိမယ္ထင္တယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ facebook မွာ ရွိတဲ့သူငယ္ခ်င္းေတြကလည္း အဲဒီဆုိင္ေတြအေၾကာင္း ေျပာျပေပးပါတယ္။

၈။     လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အေျခအေနေတြကိုေကာ သိပါသလား။

        ဟုတ္ကဲ့ ကြ်န္ေတာ္ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လက္ရွိအေျခအေနနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီးသိထားတာေတြရွိပါတယ္၊ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာအမ်ားစုဟာ အျခားႏုိင္ငံေတြမွာ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်ေနထုိင္ၾကတာေတြလည္းပါပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံရဲ႕အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္တယ္ဆုိေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ့ရဲ႕ စိတ္အားထက္သန္မႈက တစ္ေန႔မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ျပန္ႏုိင္ဖုိ႔ပါပဲ။ ကြ်န္ေတာ္ျမန္မာလူမ်ိဳးတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြအတြက္ တစ္ခုခုလုပ္မေပးႏုိင္ဘူးဆုိရင္ အေမရိကမွာ ဘယ္ေလာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ျမင္ ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ အဓိပၸါယ္မရွိပါဘူး။

          အျခားသတင္းဌာနတစ္ခုက သတင္းေထာက္တစ္ေယာက္က ကြ်န္ေတာ့္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္လုိ႔ သံုးႏွဳန္းသြားပါတယ္။ အဲဒါက ကြ်န္ေတာ့္ကို အေတြးေတြအမ်ားၾကီးျဖစ္ေစပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ထပ္သိလုိက္ရတာက ကြ်န္ေတာ္အမ်ားၾကီးအလုပ္ေတြလုပ္ဖုိ႔လုိအပ္ေနေသးတယ္ဆုိတာပါပဲ။

          ေငြေၾကးအတြက္ပဲ ၾကည့္တဲ့ အသျပာႏုိင္ငံမွာေနရတာ ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ သိပ္ပင္ပန္းလြန္းတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ လူသားဆန္တဲ့လူေတြနဲ႕ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ႏုိင္ငံတစ္ခုတည္ေထာင္ခ်င္တာပါ အဲဒါက ကြ်န္ေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာပဲ ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။ ထူးျခားလွတဲ့အနာဂတ္ကို ကြ်န္ေတာ္ျမင္ေတြ႔ေနရပါၿပီ။ ဘယ္ေလာက္ပဲ လက္ေတြ႔မဆန္ဘူးေျပာေျပာတစ္ေန႔မွာျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တစ္ေယာက္တည္းအတြက္မဟုတ္ဘဲ အမ်ားအတြက္အဓိကထားေဆာင္ရြက္ခဲ့သမွ်မွာ အခက္အခဲေတြကို ကြ်န္ေတာ္ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ခဲ့တာခ်ည္းပါပဲ။ လူသားဆန္မႈနဲ႕ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈေတြဟာ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့အနာဂတ္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြပါပဲ။

          ကြ်န္ေတာ္တုိ႔မ်ိဳးဆက္သစ္ကေလးေတြမွာ ျမင့္ျမတ္မႈေတြေတြ႔ျမင္ႏုိင္ပါမယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔သာ သူတုိ႔ေတြကို ေကာင္းမြန္တဲ့ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္မႈေတြ၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြေပးခဲ့မယ္ဆုိရင္ သူတုိ႔ေတြဟာ ယေန႔ကမၻာၾကီးလုိအပ္ေနတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈေတြ၊ ေျဖရွင္းနည္းေတြျဖစ္လာမွာပါ။

၉။     ကို Joshua အေနနဲ႕ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္အေရြးခံမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အစ္ကိုရဲ႕ လံႈ႔ေဆာ္အားေပးမႈေတြက ဘာေတြျဖစ္မလဲမသိဘူး။

        ကြ်န္ေတာ္ အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ တစ္ေယာက္ျဖစ္ရပါလိမ့္မယ္ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ လက္ရိွအခ်ိန္မွာ လိုအပ္ေနလုိ႔ပါ။ ကြ်န္ေတာ္ယံုၾကည္တာက ကြ်န္ေတာ္အမွန္တကယ္လုပ္ႏုိင္ၿပီဆုိရင္ အဲဒါက အေလးထားဖြယ္ရာျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ အေမရိကရဲ႕ အငယ္ဆံုးအထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဆုိတဲ့ စကားကိုေျပာၾကည့္ရံုနဲ႕ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကို ပိုမိုရွင္သန္ေစပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းကို ဖတ္ဖူးတယ္ေလ့လာဖူးမယ္ဆုိရင္ လူေတြဟာ ကြ်န္ေတာ္ဘာေတြလုပ္ေနတယ္ ဘာေတြေျပာေနတယ္ဆုိတာကို ေကာင္းေကာင္းသေဘာေပါက္နားလည္ သြားမွာပါ။ ကြ်န္ေတာ္လုပ္ေနတာေတြက အေမရိကန္အထက္လႊတ္ေတာ္ကို စိန္ေခၚႏုိင္မယ့္ အေျပာင္းအလဲ တစ္ခုျဖစ္လာဖုိ႔နဲ႕ နုိင္ငံေရးပါတီအသစ္ကို မိတ္ဆက္ေပးႏုိင္ဖုိ႔ပါ။

          ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ လံႈ႔ေဆာ္မႈေတြဘာလဲဆုိေတာ့ သမိုင္းဝင္ထင္ရွားတဲ့ အေျပာင္းအလဲအတြက္ပါ။ အျခားႏုိင္ငံေတြမွာရွိတဲ့ လူငယ္ေတြကလည္း သမားရုိုးက် အယူအဆေတြကို ဖယ္ရွားလာႏုိင္ၿပီး သူတုိ႔ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ စနစ္ေတြကို စိန္ေခၚလာႏုိင္ၿပီး ပိုေကာင္းတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြနဲ႕ အေျပာင္းအလဲကိုျဖစ္ေစဖုိ႔ပါပဲ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ၾကိဳးစားယူရပါလိမ့္မယ္ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ အဲဒါက လူ႔ေလာက လူသားအားလံုးနဲ႕ သက္ဆုိင္လုိ႔ပါ။ ကြ်န္ေတာ္အဲဒါနဲ႕ ပတ္သက္လုိ႔အမ်ားၾကီး ေျပာနုိင္တာေတြရွိပါေသးတယ္။

          ကြ်န္ေတာ္လုပ္တာေတြက အဆင့္ဆင့္ တြက္ခ်က္ထားၿပီး ေလ့လာဆန္းစစ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ခင္ကတည္းက အဓိကႏုိင္ငံေရးပါတီၾကီးေတြ၊ အၾကံေပးေတြ၊ အျခားတစ္သီးပုဂၢလႏုိင္ငံေရးေကာ္မတီေတြနဲ႕ ေျပာဆုိခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

၁၀။    အေမရိကန္အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္ ဘာေၾကာင့္ဝင္ေရာက္အေရြးခံျဖစ္တာပါလဲ။ အစ္ကုိ႔အေနနဲ႕ လူငယ္ေတြ၊ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြအတြက္ ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္ေဆာင္ရြက္ေနတာေတြ အဲဒါေတြကေကာ ဘာၾကာင့္ပါလဲ၊ အကယ္၍ အစ္ကို႔အေနနဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မႏုိင္ခဲ့ဘူးဆုိရင္ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားဖုိ႔အစီအစဥ္ရွိပါသလား။

        ပထမေရြးေကာက္ပြဲမွာ ကေတာ့ အရင္းအျမစ္နည္းနည္းနဲ႕ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ဖု႔ိက အေရးၾကီးပါတယ္။  ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ကိုယ့္ကိုကုိယ္အသာေပးၿပီး မွန္မွန္ေလးနဲ႕သြားေနပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္က R.A.A (Relatable, Accessible, Accountable) ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖစ္တာ၊ နားလည္ရလြယ္ကူတာ၊ တာဝန္ခံယူမႈရွိတာမ်ိဳးျဖစ္ခ်င္ပါတယ္။

          ပထမေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ဗ်ဴဟာကေတာ့ ယုတၱိမရွိဘူးလုိ႔ေတာ့ ထင္ေကာင္းထင္ရႏုိင္ပါတယ္။ အခ်ိ္န္က်ရင္ သမို္င္းအေထာက္အထားေတြကပဲ သက္ေသျပသြားပါလိမ့္မယ္။ အေရးၾကီးတာက အျခားသူေတြလည္း ဒီလႈပ္ရွားမႈမွာ ပူးေပါင္းပါဝင္ဖုိ႔လိုအပ္ပါတယ္။ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္ ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ မဲေပးသူေတြအျဖစ္နဲ႕ အထက္လႊတ္ေတာ္ကို ပါတီအသစ္တစ္ခုနဲ႕ ထိေတြ႔မိိတ္ဆက္ခြင့္ေပးမယ့္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္လာႏုိင္တယ္ဆုိတာကို သူတုိ႔ေတြကို ျမင္ေတြ႔ခံစားေစခ်င္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ အေမရိကမွာရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမားတုိင္းကို စိန္ေခၚႏုိင္တဲ့အခ်ိန္ေရာက္ၿပီဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ အမွန္တကယ္ေျပာင္းလဲမႈနဲ႕အတူ ေခါင္းေဆာင္ႏုိင္မယ့္ စြမ္းအားရရွိၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြအေနနဲ႕ သူတို႔မၿပီးေျမာက္ႏုိင္တဲ့အလုပ္ေတြကို အျခားလူငယ္တစ္ေယာက္က အေျခေနအရပ္ရပ္ကိုနားလည္မႈရွိစြာနဲ႕ ကုန္က်စရိတ္နည္းနည္းနဲ႕ ေကာင္းမြန္စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္တယ္ဆုိရင္ အဲဒီလူငယ္ဟာ ေသခ်ာေပါက္ အမတ္တစ္ဦးျဖစ္လာပါလိ္မ့္မယ္။ အဲဒါကေတာ့ ပထမေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ကြ်န္ေတာ္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲဆုိတာပါ။ ဒုတိယေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္ ပုဂၢလပါတီအေနနဲ႕ဝင္ၿပိဳင္မွာပါ။ ကြ်န္ေတာ္အေနနဲ႕ သီးသန္႔ပါတီတစ္ခုတည္ေထာင္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ပါတီဥကၠဌအျဖစ္ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။

          ကြ်န္ေတာ့္ကို ခ်စ္ထြန္းမိသားစုဝင္တစ္ဦးအေနနဲ႕ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ခဲ့ၾကတာပါ။ အဲဒါကဘာကိုဆုိလုိလဲဆုိေတာ့ ရံႈးနိမ့္ဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ ခ်စ္ထြန္းေတြျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံကေနလာခဲ့ၾကတာပါ။ အဲဒီစိတ္က ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ငယ္ရြယ္စဥ္ကတည္းက ကိန္းေအာင္းတည္ရွိေနတဲ့စိတ္ပါ။

၁၁။    ရင္းႏွီးရတဲ့ ျမန္မာသူငယ္ခ်င္းေတြေကာ ရွိပါသလားခင္ဗ်

ရွိပါတယ္ခင္ဗ် Raymond Thu လုိ႔ေခၚပါတယ္။ သူကလည္း ေအာင္ျမင္တဲ့ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူတစ္ေယာက္ပါ။

၁၂။    ကို Joshua ရဲ႕ လူငယ္ေတြအေပၚမွာ ထားတဲ့အျမင္ကိုလည္း သိခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်

ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ကေတာ့ လူငယ္ဆိုတာ အေၾကာင္းအရာေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ ေျဖရွင္းႏုိင္မယ့္နည္းလမ္းေတြပါ။ သူတုိ႔အေနနဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ဖုိ႔အတြက္ အခြင့္အလမ္းေတြရွိမယ္ စိန္ေခၚမႈေတြရွိမယ္၊ သူတုိ႔ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ေတြကို ေရာက္ရွိေအာင္ နည္းစနစ္က်က် လမ္းညႊန္မႈေတြေပးႏုိင္မယ့္ နည္းေပးလမ္းျပသူေတြရွိဖုိ႔ပဲ လုိအပ္ပါတယ္။ အဲဒါနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ သာဓကေတြကို အာဖရိက၊ ေတာင္အေမရိက၊ အေနာက္ဥေရာပ နဲ႕အာရွတုိက္က ႏုိင္ငံေတြမွာ ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္က အျခားႏုိင္ငံေရးသမားေတြနဲ႕မတူတာက လူငယ္နဲ႕ပတ္သက္တာေတြကို လူအမ်ားနားေထာင္ေကာင္းရံု၊ ကိုယ့္ကိုအထင္ၾကီးေစရံု သက္သက္ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး၊ ကြ်န္ေတာ္အေနနဲ႕ဆုိရင္ ကြ်န္ေတာ္ CEO အျဖစ္တာဝန္ယူခဲ့တဲ့ ကြ်န္ေတာ္ အားထုတ္ၾကိဳးစားခဲ့တဲ့ STUDENTdirect Charitable Foundation ကေန မၾကာေသးခင္က အနားယူခဲ့ၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ယံုၾကည္ရတဲ့ အသက္ ၁၈ႏွစ္သာရွိေသးတဲ့ လူငယ္ေလး Cameron Coe ထံလႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။ သူ႔လုိပဲ အျခားတာဝန္အသီးသီးလႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သူေတြထဲမွာ ၁၅ ႏွစ္ ၁၆ ႏွစ္ ခန္႔အရြယ္ရွိတဲ့ လူငယ္ေတြလည္းပါပါတယ္။

၁၃။    ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕ NLD ပါတီေပၚမွာ အစ္ကိုရဲ႕ အေနနဲ႕ ဘယ္လုိအျမင္မ်ိဳးရွိပါသလဲ။

        အဲဒါနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္ ေျပာစရာေတြအမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ အဲဒါကလည္း ကြ်န္ေတာ္ အေမရိကန္ရဲ႕အသက္အငယ္ဆံုး လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္ခ်င္တဲ့ အေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုပါ။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြက္ ျမန္္မာႏုိင္ငံဆုိတာ မဟာဗ်ဴဟာက်တဲ့ႏုိင္ငံတစ္ခုပါ။ အထူးသျဖင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံ နဲ႕ ရင္ဆုိင္ရတဲ့ အခ်ိန္မ်ိဳးမွာေပါ့။  ျမန္မာလူမ်ိဳးတုိ႔ရဲ႕ ပံုစံ သေဘာ သဘာဝေတြ နဲ႕ သဘာဝသယံဇာတေတြက ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ အခြင့္အလမ္းေတြအမ်ားၾကီး ဖန္တီးေနပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကလည္း ကမၻာ့အျခားႏုိင္ငံေတြနဲ႕ ကင္းကြာၿပီးေနခဲ့ရတာေၾကာင့္လည္းပါမယ္ထင္ပါတယ္။

လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႕ အေကာင္းဆံုးေတြလုပ္ခဲ့ပါတယ္၊ သူမရဲ႕ အခန္းက႑ကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ခံစားမိတာေနာက္တစ္ခုက မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြအေနနဲ႕ဦးေဆာင္ရေတာ့မွာပါ အစိုးရသစ္ကို ဖန္တီးၿပီး အနာဂတ္ႏုိင္ငံေတာ္ကို ပံုေဖာ္ရေတာ့မွာပါ။

အဲဒီျဖစ္စဥ္မွာ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႕ အခန္းက႑တစ္ခုကေနပါဝင္ခ်င္ပါတယ္။ လုပ္စရာေတြလည္း အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွာ ရွိေနျခင္း၊ အေမရိကန္အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္ျခင္း။ သန္းၾကြယ္သူေဌးတစ္ဦးျဖစ္ျခင္းစတဲ့အရာေတြက ကြ်န္ေတာ္ေမြးဖြားခဲ့တဲ့ႏုိင္ငံကို ကူညီဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အဲလုိမွမဟုတ္ဘူးဆုိရင္ ကြ်န္ေတာ့္ကိုယ္ပုိင္ဘဝၾကီးက အရမ္းကို ၿငီးေငြ႔ဖြယ္ေကာင္းသြားပါလိ္မ့္မယ္။  ကြ်န္ေတာ္က ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကုိယ္စားျပဳပါတယ္ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ အေမရိကမွာ ကြဲျပားမႈေတြကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့လုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

၁၄။    အခ်ိဳ႕ ဂ်ာနယ္သမားေတြက အစ္ကိုကို ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ဒါမဟုတ္ သူရဲေကာင္းလုိ႔ ေျပာၾကပါတယ္။ အစ္ကိုအေနနဲ႕ေကာ အဲဒီအေပၚမွာ ဘာမ်ားေျပာခ်င္တာရွိပါေသးလဲ။

        ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ သင္ခန္းစာတစ္ခုကေတာ့ လူငယ္ေတြကို သက္ဆုိင္ရာနယ္ပယ္ေတြမွာ ၾသဇာတိကၠမရွိတဲ့ လူေတြျဖစ္ေအာင္ကူညီဖုိ႔ပါပဲ အဲဒါကေတာ့ ညစဥ္ညတုိင္းကြ်န္ေတာ္ အျမဲခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစားျဖစ္တဲ့ ကိစၥတစ္ရပ္ပါပဲ။ ကြ်န္ေတာ္က သာမန္လူသားတစ္ေယာက္ပါ။ ဥပမာေျပာရရင္ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕  STUDENTdirect Charitable Foundation က Bola-Ige Alabi Efeshodiamhe ဆိုတဲ့ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားႏုိင္ငံသားတစ္ေယာက္ရွိပါတယ္ သူ႔မွာဆုိရင္ ကုိယ္ပိုင္အရည္အခ်င္းေကာင္းေတြ အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ တစ္ေန႔မွာ သူ႔ကိုု  ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားႏုိင္ငံရဲ႕ သမၼတအျဖစ္ေတြ႔ျမင္ခ်င္ပါတယ္။ အလားတူပဲ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕ ေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ပရဟိတလုပ္ငန္းေတြမွာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ဖူးတဲ့ လူငယ္ေတြကိုလဲ သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ အနာဂတ္ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြလုိ႔ မွတ္ယူထားပါတယ္။ သူတို႔ဟာ အနာဂတ္ရဲ႕မ်ိဳးဆက္သစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြပါ။

အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္က သူရဲေကာင္းတစ္ေယာက္ေတာ့ မဟုတ္ေသးပါဘူး၊ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ ေတာ့ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားေတြနဲ႕ ပတ္သက္တာေတြ၊ လက္ရွိျဖစ္ေနတဲ့ ပဋိပကၡ စတာေတြအားလံုးအတြက္ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္က ေနာက္လုိက္တစ္ေယာက္သာသာပါပဲ၊ အဲဒါေတြကပဲ ကြ်န္ေတာ့္စိတ္ကို ေမာင္းႏွင္ထားၿပီး ကြ်န္ေတာ္ႏွလံုးေသြးကိုရွင္သန္ေစတဲ့အရာေတြပါ။ ကြ်န္ေတာ္က စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာယံုၾကည္မႈ ျပင္းထန္တဲ့သူတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့အတြက္ နားလည္ႏုိင္မႈစြမ္းအင္ဟာ အေရးၾကီးပါတယ္။

၁၅။    ကြ်န္ေတာ္ အစ္ကို႔မိသားစု ေနာက္ေၾကာင္းေတြကို ဖတ္ခဲ့ဖူးပါတယ္ ဒါေပမယ့္ အစ္ကိုကုိယ္တုိင္ တုိက္ရုိက္ေျပာတဲ့ အစ္ကို႔မိသားစု အေၾကာင္းကို သိခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်။

        ကြ်န္ေတာ့္မိသားစုနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ ကြ်န္ေတာ့ရဲ႕ အေတြ႔အၾကံဳေတြ၊ မိသားစု ေနာက္ခံ အေျခအေနေတြကို ပိုၿပီးသိရွိနားလည္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ ဒီlink (http://www.younginc.la/startups/support-jc-and-your-nextgenleaders/press-releases/origins-define-a-future) မွာ ဝင္ေရာက္ဖတ္ရႈႏုိင္ပါတယ္။

၁၆။    အစ္ကို႔အေနနဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံကို လာဖုိ႔အစီအစဥ္ရွိပါသလား။ ရွိရင္ ဘယ္ေတာ့ေလာက္လာ ျဖစ္မယ္ထင္ပါသလဲ။

          ကြ်န္ေတာ္ျမန္မာႏုိင္ငံကိုလာဖုိ႔ အစီအစဥ္ေတြရွိပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္အေမရိကန္ႏုိင္ငံရဲ႕ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္သြားၿပီဆုိရင္ လာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of .LA to add replies!

Join .LA

Get Involved

I believe we need to fight to restore our faith in humanity.


Sincerely,

9207715?profile=RESIZE_180x180

Joshua Chit Tun
#rebelsenator
NextGenLeaders International

115 Advocates
Join Us!